Λήψη Utopia: Origin – Play in Your Way 1.3.2 Εξαπατήστε APK MOD

Utopia: Origin - Play in Your Way 1.3.2 screenshots 1
Λήψη Utopia: Origin – Play in Your Way 1.3.2 Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Adventure Android παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. δημοσιευμένο από HERO Game, Utopia: Origin – Play in Your Way απαιτεί Android 4.0.3+ ή παραπάνω. Utopia: Origin – Play in Your Way έχει 1,000,000+ λήψη στο Play Store και έχει βαθμολογία 9.0 με αριθμό ψήφων 29179. Μπορείτε να κατεβάσετε Utopia: Origin – Play in Your Way 1.3.2 APK MOD με com.herogame.gplay.magicminecraft.mmorpg .apk.mod. Zip όνομα αρχείου παρακάτω. Utopia: Origin – Play in Your Way Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο 2019-04-01.

Download Utopia: Origin – Play in Your Way APK MOD

Online Hack

Utopia: Origin - Play in Your Way 1.3.2 screenshots 2

Περιγραφή του Utopia: Origin – Play in Your Way

Utopia Origin – Play in Your Way 1.3.2 APK MOD

When I woke up, I found that I was no longer stay in the familiar room, a world as beautiful as heaven greeted my eyes.
«Where am I?»
«Welcome to the Utopia land, the land of Beia,» a voice said. «I am your guide, Xiaxia.»
Looking up, a flying sprite was talking to us.
«You are the first adventurer to be recruited. Take this manual and start your adventures!»
No one could have imagined that mine adventure legends was about to begin.
 
❖ If You don’t Build the House Well, You’ll be Caught
Xiaxia Tips ①: There will be a little demon and skeleton soldier at night, and it is very dangerous if don’t have your own campfire and house!
«Let’s build our house today! There’s wood and stone everywhere. Come on!»
No one ever did chopping, mining or carpentry, but it was as if we have been given the magic by the land, and everyone learned to master all sorts of skills. Wood and stone were transported to the worktable, crafted into boards and bricks, and a two-story building slowly formed with the sweat from everyone.
As night fell, a mysterious mist filled the air. As Xiaxia said, a group of small demons with green flames appeared in the mist, but the fire in front of their homes made them dare not go further. But survival is only the first step, more adventures are waiting for us! Hope we can build a big clan some day!
 
❖ The World is so Big, I Want to Explore it with You!
Xiaxia Tips ②: You can ride a dragon in this world, but first, tame a pony!
After the home was built, everyone can’t wait to explore the world. In order to bring the wild horses back to clan, let’s prepare horse feed first. There was a faint smell of carrot and wheat balls baked with a soft fire, and several horses came to us, rubbed our hands and ate happily. Lightly on the back of the horse, let the sun shine on the shoulders, we planned to go to explore the wilderness tomorrow! Can’t wait to ride a dragon in the future!
 
❖ The Best Sights in Beia is that We Fight Side by Side!
Xiaxia tips ③: Treasure often accompanied by danger!
Mount and weapon are ready, and nothing can stop us from exploring.
It is said that in the islands, forests, deserts and snow-capped mountains, the treasure left by the creator gods is now guarded by monsters, dragons and Evils.
For about half a day north, a ruin was visible, and a troop of skeletons wandered through the wreckage, with a golden chest in the middle. The clash began, the seemingly vulnerable skeletons were so powerful unexpectedly. Finally we beat them, after opening the treasure chest, a gem appeared with its soft light, as if healing our wounds.
 
❖ Play in Your Way!
I have climbed the most remote ruins, sailed to the most romantic heart island, even cut off the teeth of the dragon, but I still need more friends, do things we enjoy together, do you want to come together?
 
Contact Us
Official Facebook: https://www.facebook.com/utopiaorigin
Official YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCu0aYQp6QDgLT19yZ72uHdQ
Official Reddit: https://www.reddit.com/r/UtopiaOrigin
Customer Service Email: utopia@herogame.com

The first test version of Thai is added to the game. Now you can select the corresponding language to play the game through the settings interface.

Λήψη Utopia: Origin – Play in Your Way 1.3.2 Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD Utopia: Origin – Play in Your Way εξαπατήσετε ή Utopia: Origin – Play in Your Way. Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat Utopia: Origin – Play in Your Way.