Λήψη Rise of the Kings 1.5.1 Εξαπατήστε APK MOD

Rise of the Kings 1.5.1 screenshots 1
Λήψη Rise of the Kings 1.5.1 Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Strategy παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. αναπτύχθηκε από ONEMT Ltd, Rise of the Kings απαιτεί Android 4.0.3+ ή παραπάνω. Rise of the Kings έχει 5,000,000+ λήψη στο GooglePlay Store και έχει βαθμολογία 7.0 με αριθμό ψήφων 105976. Μπορείτε να κατεβάσετε Rise of the Kings 1.5.1 APK MOD με com.and.riseofthekings .apk.mod. Zip όνομα αρχείου παρακάτω. Rise of the Kings Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο 2019-03-15.

Download APK MOD

Online Hack

Rise of the Kings 1.5.1 screenshots 2

Περιγραφή του Rise of the Kings

Rise of the Kings 1.5.1 APK MOD

Our brand new hero system is just around the corner! In the ever turbulent land of ROK war is here, there… everywhere. People are suffering from war and pain. In these, the most crucial of times, a group of heroes must rise up! They are a group of the most gifted people and the most magical of creatures coming! With their tremendous talent, they will turn the tide in battle or play a pivotal role in your Castle development. Choose the heroes you yearn for in the new update, and have them join the fight against you enemies!

The Great Dragon casts his shadow across the land…
In Rise of the Kings, players from all over the world battle to rule this new epic real time strategy game online. Utilizing the best of the
RTS, RPG, and MMO gaming genres, take your place in this epic war game as one of many Lords fighting for survival in a hostile fantasy world. In this army game you hold the fate of your kingdom, your army, and yourself firmly in your hands. Tap and install this mobile game to train an army to clash with evil in the best online empire game available!

Rally your friends and engage in epic clashes against determined enemies and fearsome foes. Utilize clever strategy, superior leadership, and cunning diplomacy, to rise to the top and claim the crown and the throne.

Download this top fantasy RTS MMO today on your phone or tablet and begin playing online with players from around the world!

Amass Your Army

– Gather friends, old and new, and form a top Alliance to conquer the best new war strategy game available.

– Build your empire and train an army, then lead them in PVP war against friends, new and old!

– Train your army, lead them into battle, and crush your enemies.

Explore the Wild Lands!

– Stalk the monster clans roaming the lands and dungeons, and kill them to sharpen your skills and claim their treasure.

– Explore the dark dungeons inside the Ruins of the old Kings, and face down the Dark Guards to uncover the riches of the ancients.

A King will Rise

– If you love PvP challenges, then prove your mettle against the best Lords in the Realm.

– Grow faster, build faster, train faster, and then put it all on the line against the terrifying Orcs, the ghastly Grimm Raider Clan, and more as you clash with other ambitious Lords.

– Do you have what it takes to Rise and become King?

Shoot us a message at servicerok@onemt.com with any questions or comments relating to this wicked multiplayer strategy war game. Ask us anything!

Also, connect with Rise of the Kings and friends:
https://www.facebook.com/RiseoftheKings
1. New Features:
*Auction House
*Decoration Exchange Store
*Novice Challenge
*Novice Online Rewards
2. Improvements

Λήψη Rise of the Kings 1.5.1 Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD Rise of the Kings εξαπατήσετε ή Rise of the Kings. Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat Rise of the Kings.