Λήψη Old School RuneScape 179.1 Εξαπατήστε APK MOD

Old School RuneScape 179.1 screenshots 1
Λήψη Old School RuneScape 179.1 Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Adventure παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. δημοσιευμένο από Jagex Games Studio, Old School RuneScape απαιτεί Android 5.0+ ή παραπάνω. Old School RuneScape έχει 1,000,000+ λήψη στο Play Store και έχει βαθμολογία 6.6 με αριθμό ψήφων 39659. Μπορείτε να κατεβάσετε Old School RuneScape 179.1 APK MOD με com.jagex.oldscape.android .apk.mod. Zip όνομα αρχείου παρακάτω. Old School RuneScape Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο 2019-04-08.

Download APK MOD

Online Hack

Old School RuneScape 179.1 screenshots 2

Περιγραφή του Old School RuneScape

Old School RuneScape 179.1 APK MOD

Old School RuneScape is RuneScape how you used to know. It was first released in 2013 and is based on RuneScape as it was way back in 2007. It’s the only MMORPG in the world that is shaped by its players, with developers releasing new, regular content that has been voted for by the fans!

The world’s largest and most popular MMORPG, Old School RuneScape has been played by over 260 million players since the 2001 release of RuneScape. Old School RuneScape unites the intricate mechanics of modern MMOs with the nostalgic point-and-click gameplay of early role-playing games.

SUBSCRIBER BENEFITS
Old School RuneScape is free-to-play but there are lots of advantages to becoming a subscriber! Subscribers get access to:
• A world map that’s 3x larger
• 8 additional skills
• Loads more quests
• 400 extra bank account slots
• And lots, lots more, all for one monthly cost!

CROSS-PLATFORM GAMEPLAY
Adventure anywhere with an innovative cross-platform approach to mobile gaming, which is truly revolutionary among MMORPGs. Whether you play with mobile or desktop, you’ll be playing on the same account on the same game worlds.

COMMUNITY LED
In Old School RuneScape players decide what new content to vote on. If a proposal is voted for by 75% or more of players, then the developers will add it to the game!
Over 1,000 questions have been polled since Old School RuneScape was released in 2013. That’s over 1,000 decisions players have made to help shape the game.

CHOOSE YOUR OWN PATH
Play as the lone adventurer seeking glory through individual challenges, or band together with other heroes to leave your mark on the game. With 23 skills to master, hundreds of lore-filled quests, and dozens of unique raids and bosses to defeat, Old School RuneScape has a challenge for everyone.

EXPLORE GIELINOR
Be the first to traverse Fossil Island and uncover its lost history. Map the heated tropics of the Karamjan jungle, and brave the barren wastes of the Kharidian desert.

EPIC PvP GAMEPLAY
From quarterly Seasonal Deadman tournaments with big cash prizes to day-to-day PvP worlds and player killing in the Wilderness, Old School RuneScape offers the most competitive and brutal MMORPG PvP gameplay on the planet.

HUNDREDS OF QUESTS
Old School RuneScape’s many lore-rich quests combines epic puzzles and enchanting narrative with the nostalgic humour of point-and-click adventures. Rediscover the secret to rune magic, uncover the mystery behind the devastating plague in West Ardougne, or help Yanni Sallika with just one small favour…

FIGHT EPIC BOSSES
Battle through two extraordinary raiding encounters: the Chambers of Xeric, and the Theatre of Blood. Undead dragons, volcanic monstrosities, and tyrannous vampyres await all challengers seeing great treasures.

We are working hard to deliver a great experience for all of our players but if you are experiencing login or account recovery issues please check the Support Centre page, dedicated to issues Mobile players may have: https://jgx.game/WelcomeBack

Old School Mobile FAQ
https://jgx.game/MobileFAQ

Old School Mobile Forum
https://jgx.game/MobileForum

Old School News
https://jgx.game/OSNews
Treasure Trails has arrived! Embark on an adventure to solve mystery clues and unlock rare rewards to be the envy of friends.

Search for easy clue scrolls by travelling around Gielinor, slaying monsters and collecting riddles from your fallen foes, all for the chance to win unique rewards! Each of these riddles is quick to solve… and free-to-play!

Fancy a harder challenge? Take on the members-only clue scrolls with a free 14-day pass to get better rewards!

Λήψη Old School RuneScape 179.1 Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD Old School RuneScape εξαπατήσετε ή Old School RuneScape. Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat Old School RuneScape.