Λήψη Godzilla Defense Force Εξαπατήστε APK MOD

Godzilla Defense Force  screenshots 1
Λήψη Godzilla Defense Force Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Παιχνίδια στρατηγικής Android παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. αναπτύχθηκε από , Godzilla Defense Force απαιτεί ή παραπάνω. Godzilla Defense Force έχει λήψη στο Play Store και έχει βαθμολογία με αριθμό ψήφων 41798. Μπορείτε να κατεβάσετε Godzilla Defense Force APK MOD με com.nexon.godzilla&hl=el .apk.mod. rar όνομα αρχείου παρακάτω. Godzilla Defense Force Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο .

Download APK MOD

Online Hack

Godzilla Defense Force  screenshots 2

Περιγραφή του Godzilla Defense Force

Godzilla Defense Force APK MOD

Defend your base against the biggest threat ever in Godzilla: Defense Force! This base defense game has you face down Godzilla, the king of monsters, and other kaiju from TOHO’s official IP!

Defend cities around the world against gigantic kaiju! Monsters from across the Godzilla series are on a rampage, and it’s up to you to defend, defeat and recruit these powerful beasts to save the world!

Defend the base against Godzilla and other monsters from 29 different movies, tracing back from the original 1954 film to the present day! Base building lets you join forces with various allies, like MechaGodzilla and Kaiju to protect the city!

Monsters can be collected as «Monster Cards,» which you can use as «Skills» or «Buffs» to bolster your defense. Defend the base, defeat and collect Monster Cards and unlock the «Codex,» which contains detailed descriptions of all the monsters and images from their movies!

※Godzilla Defense Force Features:

[Base Defense Game]
– Monsters from across Godzilla’s lore are attacking major cities!
– Defend cities like Tokyo, London, and Sydney!
– Base defense pits your strongest defenses against offensives of monsters, kaiju and Godzilla himself!

[Base Builder]
– Defend your city and bolster your forces through lunar colonization and even a special time-traveling mechanic!
– Build your bases and defend them against monsters of legend!
– Build bases in cities around the world.

[Godzilla Game]
– Godzilla appears in all his forms, from 1954 to the present!
– This official Godzilla defense clicker game brings monsters from 29 movies to your phone!
– Collect monsters and upgrade Godzilla Cards to summon Godzilla during the battle!
– Meet Godzilla and his pantheon of monsters in the Monster Codex!

[Idle Clicker Game]
– Idle defense: defend your base and watch it at work
– Clicker game: tap to power up your base and set your defense

Base defense meets movie monsters in Godzilla Defense Force! Defend your base against giant monsters from TOHO history and collect your favorite kaiju – download today!

Godzilla Defense Force is free to play, though some in-game items can also be purchased for real money. You can turn off the payment feature by disabling in-app purchases in your device’s settings.

■ Studio42 Official Forum
Check the newest updates and events for Godzilla Defense Force.
https://www.facebook.com/Studio42neople

■ Terms of Service
http://m.nexon.com/terms/304

■ Privacy Policy
http://m.nexon.com/terms/305

※ This app contains in-app purchases. You can change this from your device settings.

■ App Permissions Information
In order to provide the following services, we are requesting certain permissions.

[Optional Permission]
Save picture/media/file: game installation file, save update file and attach screenshots for customer service
Mobile Number: Required to receive promotional texts
※ Service is available even if you do not agree to these permission requests.

[How to withdraw access rights]
▶ Android 6.0 or higher: Settings > Applications > Select App > Permissions
▶ Under Android 6.0: Update OS version to retract permissions; Uninstall app
※ If the app does not ask you to grant your permission, manage your permissions by following by the above steps.
Υπερασπίστε τη βάση σας από τη μεγαλύτερη απειλή που σημειώθηκε ποτέ στη Godzilla: Defense Force! Αυτό το βασικό αμυντικό παιχνίδι έχει αντιμετωπίσει τον Godzilla, τον βασιλιά των τεράτων, και άλλα kaiju από την επίσημη IP του TOHO!

Υπερασπίστε τις πόλεις σε όλο τον κόσμο ενάντια στον γιγαντιαίο καϊτζού! Τα τέρατα από όλη τη σειρά Godzilla είναι σε μια εξαθλίωση και εξαρτάται από εσάς να υπερασπιστείτε, να νικήσετε και να στρατολογήσετε αυτά τα ισχυρά θηρία για να σώσετε τον κόσμο!

Υπερασπίστε τη βάση εναντίον του Godzilla και άλλων τεράτων από 29 διαφορετικές ταινίες, ανατρέχοντας από την αρχική ταινία του 1954 μέχρι σήμερα! Το κτίριο βάσης σας επιτρέπει να ενώσετε τις δυνάμεις σας με διάφορους συμμάχους, όπως το MechaGodzilla και το Kaiju για να προστατεύσετε την πόλη!

Τα τέρατα μπορούν να συλλεχθούν ως «κάρτες τέρας», τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως «Δεξιότητες» ή «Buffs» για να ενισχύσετε την υπεράσπισή σας. Υπερασπίστε τη βάση, νικήστε και συγκεντρώστε τις Κάρτες Monster και ξεκλειδώστε τον «Codex», ο οποίος περιέχει λεπτομερείς περιγραφές όλων των τεράτων και των εικόνων από τις ταινίες τους!

※ Godzilla Άμυνα Δύναμη Δυνατότητες:

[Βάση αμυντικού παιχνιδιού]
– Τα τέρατα από όλη την ιστορία του Godzilla επιτίθενται σε μεγάλες πόλεις!
– Υπερασπίστε πόλεις όπως το Τόκιο, το Λονδίνο και το Σίδνεϊ!
– Η βάση της άμυνας εστιάζει στην ισχυρότερη άμυνα σας απέναντι σε παραπτώματα τέρατα, kaiju και Godzilla ο ίδιος!

[Builder βάσης]
– Υπερασπίστε την πόλη σας και ενισχύστε τις δυνάμεις σας μέσα από τον σεληνιακό αποικισμό και ακόμη και έναν ειδικό μηχανικό που ταξιδεύει στο χρόνο!
– Κατασκευάστε τις βάσεις σας και τους υπερασπιστείτε από τα τέρατα του θρύλου!
– Δημιουργήστε βάσεις σε πόλεις σε όλο τον κόσμο.

[Παιχνίδι Godzilla]
– Η Godzilla εμφανίζεται σε όλες τις μορφές του, από το 1954 μέχρι σήμερα!
– Αυτό το επίσημο Godzilla αμυντικό παιχνίδι clicker φέρνει τέρατα από 29 ταινίες στο τηλέφωνό σας!
– Συλλέξτε τέρατα και αναβαθμίστε τις κάρτες Godzilla για να καλέσετε το Godzilla κατά τη διάρκεια της μάχης!
– Γνωρίστε το Godzilla και το πανθεόν του τέρατα στο Monster Codex!

[Idle Game Clicker]
– Ανενεργή άμυνα: υπερασπιστείτε τη βάση σας και παρακολουθήστε την κατά την εργασία
– Κλικ Clicker: πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη βάση σας και να ρυθμίσετε την άμυνα σας

Η άμυνα της βάσης συναντά τέρατα κινηματογραφικών ταινιών στην Godzilla Defense Force! Υπερασπιστείτε τη βάση σας από γιγαντιαία τέρατα από την ιστορία TOHO και συλλέξτε το αγαπημένο σας kaiju – κατεβάστε το σήμερα!

Η Godzilla Defense Force είναι ελεύθερη να παίξει, αν και κάποια αντικείμενα στο παιχνίδι μπορούν επίσης να αγοραστούν για πραγματικά χρήματα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πληρωμής απενεργοποιώντας τις αγορές εντός των εφαρμογών στις ρυθμίσεις της συσκευής σας.

■ Επίσημο Φόρουμ Studio42
Ελέγξτε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και εκδηλώσεις για την Godzilla Defense Force.
https://www.facebook.com/Studio42neople

■ Όροι Παροχής Υπηρεσιών
http://m.nexon.com/terms/304

■ Πολιτική απορρήτου
http://m.nexon.com/terms/305

※ Αυτή η εφαρμογή περιέχει αγορές εντός εφαρμογής. Μπορείτε να το αλλάξετε από τις ρυθμίσεις της συσκευής σας.

■ Πληροφορίες δικαιωμάτων χρήσης εφαρμογών
Προκειμένου να παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες, ζητάμε ορισμένες άδειες.

[Προαιρετική άδεια]
Αποθήκευση εικόνας / μέσου / αρχείου: αρχείο εγκατάστασης παιχνιδιών, αποθήκευση αρχείου ενημέρωσης και προσάρτηση στιγμιότυπων οθόνης για την εξυπηρέτηση πελατών
Αριθμός κινητού: Απαιτείται να λαμβάνετε διαφημιστικά κείμενα
※ Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη ακόμα και αν δεν συμφωνείτε με αυτά τα αιτήματα άδειας.

[Πώς να αποσύρετε τα δικαιώματα πρόσβασης]
▶ Android 6.0 ή νεότερη έκδοση: Ρυθμίσεις> Εφαρμογές> Επιλογή εφαρμογής> Δικαιώματα
▶ Στο Android 6.0: Ενημερώστε την έκδοση λειτουργικού συστήματος για να ανακαλέσετε δικαιώματα. Καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής
※ Αν η εφαρμογή δεν σας ζητήσει να χορηγήσετε την άδειά σας, διαχειριστείτε τα δικαιώματά σας ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.

Λήψη Godzilla Defense Force Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD Godzilla Defense Force εξαπατήσετε ή Godzilla Defense Force. Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat Godzilla Defense Force.