Λήψη Bulu Monster Εξαπατήστε APK MOD

Bulu Monster  screenshots 1
Λήψη Bulu Monster Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Παιχνίδια ρόλων Android παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. δημοσιευμένο από , Bulu Monster απαιτεί ή παραπάνω. Bulu Monster έχει λήψη στο GooglePlay Store και έχει βαθμολογία με αριθμό ψήφων 234611. Μπορείτε να κατεβάσετε Bulu Monster APK MOD με com.sigmagame.imonster&hl=el .apk.mod. rar όνομα αρχείου παρακάτω. Bulu Monster Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο .

Download APK MOD

Online Hack

Bulu Monster  screenshots 2

Περιγραφή του Bulu Monster

Bulu Monster APK MOD

Bulu Monster – a monster collecting game in Android

Monsters are the main theme of the exciting new app from Sigma Game. Bulu Monster allows the user to become a monster trainer on Bulu Island. Sigma Game believes this app will stand out from all of the other monster games on the market as Bulu Monster puts the user fully in control. In this role playing adventure game, the user must discover, capture, fight and train one of the 150 monsters. Bulu Monster also allows the user to engage with friends and with other trainers online, enabling them to challenge their friends and other players of the game.

Bulu Monster was some eighteen months in the making; Sigma Game has ensured that the app is of the quality that users will have come to expect. The high quality animation, adventurous storyline, and the ability to challenge both friends and other users online adds to the exhilarating, high energy feel of this game.

Bulu Monster leads the user on a unique adventure that is not available on other monster games. As well as enabling the user to capture monsters, the user can train them, too, and this is what makes Bulu Monster different to the other games that can be found out there. Bulu Monster can be played both online and offline, allowing the user to play the game even without Internet access, making the game more versatile than most.

For ease of play, Bulu Monster has a one-hand touch control so no joystick is required, and it allows the user to be able to create the right balance between control and game playing. Another feature of Bulu Monster is the online shop. The shop allows users of Bulu Monster to access special purchase items and discounts as well as reading feedback from on other users and engaging with other competitors on the online forum.

The app is free to download and has recently been made available via App World; it has been designed for the iOS platform.

Main Features:
Bulu Monster is full of colourful, carefully animated monsters. The monsters come in different shapes and sizes, and have been designed to be visually appealing to everyone who plays the game.
The colourful monsters included in this game are sure to keep everyone involved and engaged right until the end. The game also includes:
– A fun and appealing story line that allows the user to save their monster friend, Rania, as one of the quests
– 14 different fantasy maps to explore
– Challenge more than 50 NPC monster trainers
– Train a monster team
– Friend code system to allow the user to invite their friends to lay the game along with them, increasing the competitiveness and fun of Bulu Island.
– Collect more than 150 different monsters

For a taster of what to expect from the app, visit http://youtu.be/sjQ0D44WSms

Sigma Game always appreciates feedback and queries from its customers. If you have a query or feedback about our game then please contact us at info@sigma-game.com or find us on social media at: http://twitter.com/sigmagame or become a fan at: http://www.facebook.com/sigmagame

———————–
Any reference to any third-party products, services, names, or other information, by trade name, trademark, manufacturer, developer, supplier or otherwise, does not constitute nor imply endorsement, affiliation, or sponsorship. All characters, names, titles, likeness, and other content used or depicted in this product (even those based on real products)are entirely fictional. All trademarks, service marks, product, service, or other names mentioned herein, are the property of their respective owners, and no claim is made to any such mark, product, service or other name.
———————–
Bulu τέρας – ένα παιχνίδι τέρας συλλογής στο Android

Τα τέρατα είναι το κύριο θέμα της συναρπαστικά νέα εφαρμογή από την Sigma παιχνίδι. Bulu Monster επιτρέπει στο χρήστη να γίνει ένας εκπαιδευτής τέρας Bulu νησί. Sigma παιχνίδι πιστεύει ότι αυτό το app θα ξεχωρίζουν από όλα τα άλλα παιχνίδια τέρας στην αγορά ως Bulu τέρας βάζει πλήρως τον χρήστη στον έλεγχο. Σε αυτό το ρόλο παίζει το παιχνίδι περιπέτειας, ο χρήστης πρέπει να ανακαλύψετε, τη σύλληψη, την καταπολέμηση και να εκπαιδεύσει ένα από τα 150 τέρατα. Bulu Monster επιτρέπει επίσης στο χρήστη να συνεργαστεί με τους φίλους και με άλλους εκπαιδευτές σε απευθείας σύνδεση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αμφισβητήσει τους φίλους τους και άλλους παίκτες του παιχνιδιού.

Bulu τέρας ήταν περίπου δεκαοκτώ μήνες στην κατασκευή? Sigma παιχνίδι έχει εξασφαλίσει ότι η εφαρμογή είναι της ποιότητας που οι χρήστες θα έχουν έρθει να περιμένουν. Το animation υψηλής ποιότητας, περιπετειώδη ιστορία, και η δυνατότητα να αμφισβητήσει τις δύο φίλους και άλλους χρήστες σε απευθείας σύνδεση προσθέτει στη συναρπαστική, υψηλής ενέργειας αίσθηση του αυτό το παιχνίδι.

Bulu Monster οδηγεί τον χρήστη σε μια μοναδική περιπέτεια που δεν είναι διαθέσιμο σε άλλα παιχνίδια τέρας. Καθώς επιτρέπει στο χρήστη να συλλάβει τέρατα, ο χρήστης μπορεί να τους εκπαιδεύσει, πάρα πολύ, και αυτό είναι που κάνει Bulu τέρας διαφορετικό από τα άλλα παιχνίδια που μπορείτε να βρείτε εκεί έξω. Bulu τέρας μπορεί να παίξει τόσο online όσο και offline, επιτρέποντας στο χρήστη να παίξει το παιχνίδι ακόμη και χωρίς πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κάνοντας το παιχνίδι πιο ευέλικτο από ό, τι οι περισσότεροι.

Για την ευκολία του παιχνιδιού, Bulu τέρας έχει ένα στοιχείο ελέγχου αφής με το ένα χέρι είναι απαραίτητη ώστε να μην joystick, και επιτρέπει στο χρήστη να είναι σε θέση να δημιουργήσει τη σωστή ισορροπία μεταξύ ελέγχου και παίζοντας το παιχνίδι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Bulu Monster είναι το online κατάστημα. Το κατάστημα επιτρέπει στους χρήστες του Bulu Monster να έχουν πρόσβαση σε ειδικά στοιχεία αγοράς και των εκπτώσεων καθώς και την ανάγνωση σχόλια από άλλους χρήστες και η συνεργασία με άλλους ανταγωνιστές στην online forum.

Η εφαρμογή είναι δωρεάν για download και πρόσφατα έχει διατεθεί μέσω του App World? έχει σχεδιαστεί για την πλατφόρμα iOS.

Κύρια χαρακτηριστικά:
Bulu Monster είναι γεμάτη από πολύχρωμα, προσεκτικά κινούμενα τέρατα. Τα τέρατα έρχονται σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, και έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι οπτικά ελκυστική σε όλους που παίζει το παιχνίδι.
Τα πολύχρωμα τέρατα που περιλαμβάνονται σε αυτό το παιχνίδι είναι βέβαιο ότι θα κρατήσει όλους τους εμπλεκόμενους και ασχολούνται δεξιά μέχρι το τέλος. Το παιχνίδι περιλαμβάνει επίσης:
– Ένα διασκεδαστικό και ελκυστικό ιστορία γραμμή που επιτρέπει στο χρήστη να σώσει τέρας φίλο τους, Ράνια, ως μία από τις αποστολές
– 14 διαφορετικές φαντασία χάρτες για να εξερευνήσετε
– Πρόκληση πάνω από 50 NPC εκπαιδευτές τέρας
– Εκπαίδευσε μια ομάδα τέρας
– Σύστημα φίλο κώδικα για να επιτρέψει στο χρήστη να προσκαλέσουν τους φίλους τους για να θέσει το παιχνίδι μαζί τους, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την διασκέδαση των Bulu νησί.
– Συλλέξτε περισσότερα από 150 διαφορετικά τέρατα

Για μια γεύση από το τι να περιμένουμε από το app, επισκεφθείτε http://youtu.be/sjQ0D44WSms

Sigma παιχνίδι εκτιμά always σχόλια και ερωτήματα από τους πελάτες της. Εάν έχετε κάποια απορία ή σχόλια σχετικά με το παιχνίδι μας, τότε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@sigma-game.com ή βρείτε μας στο social media σε: http://twitter.com/sigmagame ή να γίνει ένας ανεμιστήρας στη διεύθυνση: http: // www .facebook.com / sigmagame

———————–
Οποιαδήποτε αναφορά σε οποιαδήποτε προϊόντα τρίτων, υπηρεσιών, ονομάτων, ή άλλες πληροφορίες, με την εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα, κατασκευαστής, προγραμματιστής, προμηθευτή ή με άλλο τρόπο, δεν αποτελεί ούτε υπονοεί την επικύρωση, την υπαγωγή, ή χορηγία. Όλοι οι χαρακτήρες, τα ονόματα, τίτλους, καθ ‘ομοίωσιν, και άλλο περιεχόμενο που χρησιμοποιούνται ή που απεικονίζονται σε αυτό το προϊόν (ακόμη και εκείνων που στηρίζονται σε πραγματικά προϊόντα) είναι εντελώς πλασματική. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, προϊόντων, υπηρεσιών, ή άλλα ονόματα που αναφέρονται στο παρόν, αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους, και δεν το αίτημα υποβάλλεται σε οποιοδήποτε τέτοιο σήμα, προϊόν, υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη ονομασία.
———————–
– New event
– Bug fixes

Λήψη Bulu Monster Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD Bulu Monster εξαπατήσετε ή Bulu Monster. Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat Bulu Monster.