Λήψη AxE: Alliance vs Empire Εξαπατήστε APK MOD

AxE: Alliance vs Empire  screenshots 1
Λήψη AxE: Alliance vs Empire Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Παιχνίδια ρόλων παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. δημοσιευμένο από , AxE: Alliance vs Empire απαιτεί ή παραπάνω. AxE: Alliance vs Empire έχει λήψη στο GooglePlay Store και έχει βαθμολογία με αριθμό ψήφων 99860. Μπορείτε να κατεβάσετε AxE: Alliance vs Empire APK MOD με com.nexon.axe.global&hl=el .apk.mod. rar όνομα αρχείου παρακάτω. AxE: Alliance vs Empire Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο .

Download APK MOD

Online Hack

AxE: Alliance vs Empire  screenshots 2

Περιγραφή του AxE: Alliance vs Empire

AxE Alliance vs Empire APK MOD

Unite to fight! Join a guild, battle and experience the most immersive and large-scale MMORPG battles ever seen on a phone.

Introducing AxE: Alliance vs Empire, a massive and innovative MMORPG set in a mysterious, fantasy open-world. Enter the epic conflict between two powerful factions as they fight to control the fate of the world.

Play online fantasy games with your friends and millions of players worldwide, using single player, co-op and competitive modes inspired by the best MMOs and open-world games on PC and console.

With a rich fantasy story, a comprehensive set of features, and a living open-world, AxE offers one of the most fully realized game worlds on mobile. Join players on the newly launched server!

CO-OP & COMPETITIVE GAME MODES
– Battle with your friends and millions of players across the globe.
– Play competitive modes, from smaller, tactical 4 vs. 4 player faction combat to large-scale PvP battles.
– Raid with your friends to defeat powerful dungeon bosses like dragons and giants.
– Join a guild and plan around upcoming events using advanced guild, chat & team management systems.
– 150-player massive PvP mode.

FANTASY RPG STORY AND CHARACTERS
– Enter a fantasy world and the epic conflict between the Darkhaan Empire and the Galanos Alliance.
– Battle for control of rare and powerful relics to unlock the power of the universe.
– Choose your path, with different missions and settings based on the decisions you make.
– Encounter unforgettable friends and foes along the way.

OPEN WORLD RPG
– Explore an open world, filled with diverse locations, characters, quests, missions and loot, all filled with rich narrative and history.
– Explore 22 unique areas, from the deserted plains of Lakeside Base to the inner sanctums of Venyon Island.

LEVEL UP & CHARACTER CUSTOMIZATION
– Choose from six different and highly customizable character classes from the two factions.
– Customize and upgrade your weapons, armor, abilities and more to match your play style and defeat your opponents.
– Level up and apply your signature style to your character with unique skills and abilities.
– Take your character’s power to the next level by earning and enhancing your Wings
– Collect rare pets to further boost your combat strength

CONSOLE-LEVEL GRAPHICS & PHYSICS
– AxE offers full 3D, console-level graphics and motion physics for fast and dynamic real-time movements and super-fluid controls.

Enter a fantasy MMORPG with massive PvP battles and fight for control in AxE. Download now!

SUPPORT & COMMUNITY
Are you having a problem? Contact our 1:1 support in-game or send us an inquiry at help_axe@nexon.com

Follow us on official communities to get the latest news and updates!
Facebook: https://www.facebook.com/AlliancevsEmpire
Forum: https://m.nexon.com/forum/376

Terms of Service: http://m.nexon.com/terms/304
Privacy Policy: http://m.nexon.com/terms/305

Recommended Specifications: Android 6.0 or higher / Galaxy S7 or higher
Minimum Specifications: Android 4.4 / Galaxy S7
– RAM : 3GB
– CPU : Qualcomm Snapdragon 820 or Samsung Exynos 8 Octa (8890) SoC

APP PERMISSIONS INFORMATION
In order to provide the below services, we are requesting certain permissions:

[Optional Permission]
– Optional permission does not affect gameplay.
Camera: Taking screenshots to help with customer service inquiries
Photos: Attaching screenshots for customer service
Microphone: Mic access to use voice chat

[Permission Management]
– Android 6.0 or higher – Settings > Applications > Select App > Permissions
– Under Android 6.0 – Update OS version to retract permissions; Uninstall app
※ If the app does not request consent for the permission, you can manage the permission by the above steps.
※ This app offers in-app purchases. You can disable this feature by adjusting your device settings.
Ενωθείτε για να πολεμήσετε! Συμμετοχή σε μια συντεχνία, μάχη και εμπειρία των πιο συγκλονιστικών και μεγάλης κλίμακας μάχες MMORPG που έχουν δει ποτέ σε ένα τηλέφωνο.

Παρουσιάζοντας το τσεκούρι: Συμμαχία vs Αυτοκρατορία, ένα τεράστιο και καινοτόμο MMORPG σε ένα μυστηριώδες, φανταστικό ανοιχτό κόσμο. Εισάγετε την επική σύγκρουση μεταξύ δύο ισχυρών φατριών, καθώς αγωνίζονται για να ελέγξουν τη μοίρα του κόσμου.

Παίξτε online παιχνίδια φαντασίας με τους φίλους σας και τα εκατομμύρια των παικτών σας σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας μεμονωμένους παίκτες, co-op και ανταγωνιστικούς τρόπους εμπνευσμένους από τα καλύτερα MMOs και ανοικτά παιχνίδια στον υπολογιστή και την κονσόλα.

Με μια πλούσια ιστορία φαντασίας, ένα πλήρες σύνολο χαρακτηριστικών και ένα ζωντανό ανοικτό κόσμο, το τσεκούρι προσφέρει έναν από τους πιο ολοκληρωμένους κόσμους των παιχνιδιών στο κινητό. Συμμετάσχετε τους παίκτες στο νέο διακομιστή που ξεκίνησε!
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CO-OP & COMPETITIVE
– Μάχη με τους φίλους σας και εκατομμύρια παίκτες σε όλο τον κόσμο.
– Παίξτε ανταγωνιστικές λειτουργίες, από μικρότερες, τακτικές μάχες κατά 4 με 4 παίκτες μέχρι μεγάλες μάχες PvP.
– Raid με τους φίλους σας για να νικήσουμε ισχυρά αφεντικά μπουντρουμιών όπως δράκους και γίγαντες.
– Συμμετοχή σε μια συντεχνία και το σχεδιασμό γύρω από τα επερχόμενα γεγονότα, χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα συντεχνιών, chat και ομάδας διαχείρισης.
– Μαζική λειτουργία PvP με 150 παίκτες.

 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ FANTASY RPG
– Εισάγετε έναν κόσμο φαντασίας και την επική σύγκρουση μεταξύ της Αυτοκρατορίας Darkhaan και της Συμμαχίας Galanos.
– Μάχη για τον έλεγχο των σπάνιων και ισχυρών κειμηλίων για να ξεκλειδώσετε τη δύναμη του σύμπαντος.
– Επιλέξτε τη διαδρομή σας, με διαφορετικές αποστολές και ρυθμίσεις βάσει των αποφάσεων που κάνετε.
– Γνωρίστε αξέχαστους φίλους και εχθρούς στην πορεία.
 
ΑΝΟΙΚΤΟ WORLD RPG
– Εξερευνήστε έναν ανοιχτό κόσμο γεμάτο από διαφορετικές τοποθεσίες, χαρακτήρες, αναζητήσεις, αποστολές και λεηλασία, γεμάτες με πλούσια αφήγηση και ιστορία.
– Εξερευνήστε 22 μοναδικές εκτάσεις, από τις έρημες πεδιάδες της Lakeside Base μέχρι τα εσωτερικά ιερά του νησιού Venyon.
 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΠΕΔΟ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
– Επιλέξτε από έξι διαφορετικές και εξαιρετικά προσαρμόσιμες κατηγορίες χαρακτήρων από τις δύο παρατάξεις.
– Προσαρμόστε και αναβαθμίστε τα όπλα, τις πανοπλίες, τις ικανότητές σας και άλλα για να ταιριάξετε το στυλ παιχνιδιού σας και να νικήσετε τους αντιπάλους σας.
– Επίπεδο επάνω και εφαρμόστε το στυλ υπογραφής στον χαρακτήρα σας με μοναδικές δεξιότητες και ικανότητες.
– Πάρτε το χαρακτήρα του χαρακτήρα σας στο επόμενο επίπεδο κερδίζοντας και ενισχύοντας τα φτερά σας
– Συλλέξτε σπάνια κατοικίδια για να ενισχύσετε περαιτέρω την δύναμη της μάχης σας
 
ΓΡΑΦΙΚΕΣ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
– το τσεκούρι προσφέρει πλήρη 3D, γραφικά σε επίπεδο κονσόλας και φυσική κίνησης για γρήγορες και δυναμικές κινήσεις σε πραγματικό χρόνο και ελέγχους υπερ-ρευστών.

Εισάγετε ένα MMORPG φαντασίας με μαζικές μάχες PvP και μάθετε για έλεγχο στον τσεκούρι. Κατεβάστε τώρα!

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Έχετε πρόβλημα; Επικοινωνήστε με την υποστήριξη 1: 1 στο παιχνίδι ή στείλτε μας μια ερώτηση στο help_axe@nexon.com

Ακολουθήστε μας σε επίσημες κοινότητες για να λάβετε τα τελευταία νέα και ενημερώσεις!
Facebook: https://www.facebook.com/AlliancevsEmpire
Φόρουμ: https://m.nexon.com/forum/376

Όροι Παροχής Υπηρεσιών: http://m.nexon.com/terms/304
Πολιτική απορρήτου: http://m.nexon.com/terms/305

Προτεινόμενες προδιαγραφές: Android 6.0 ή νεότερη έκδοση / Galaxy S7 ή νεότερη έκδοση
Ελάχιστες προδιαγραφές: Android 4.4 / Galaxy S7
– RAM: 3GB
– CPU: Qualcomm Snapdragon 820 ή Samsung Exynos 8 Octa (8890) SoC

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ APP
Για να παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες, ζητούμε ορισμένα δικαιώματα:

[Προαιρετική άδεια]
– Η προαιρετική άδεια δεν επηρεάζει το gameplay.
Κάμερα: Λήψη στιγμιότυπων οθόνης για βοήθεια σχετικά με τα ερωτήματα εξυπηρέτησης πελατών
Φωτογραφίες: Σύνδεση στιγμιότυπων οθόνης για την εξυπηρέτηση πελατών
Μικρόφωνο: Πρόσβαση μικροφώνου για χρήση φωνητικής συνομιλίας

[Διαχείριση δικαιωμάτων]
– Android 6.0 ή νεότερη έκδοση – Ρυθμίσεις> Εφαρμογές> Επιλογή εφαρμογής> Δικαιώματα
– Under Android 6.0 – Ενημέρωση της έκδοσης λειτουργικού συστήματος για την ανάκληση δικαιωμάτων. Καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής
※ Εάν η εφαρμογή δεν ζητήσει τη συγκατάθεση για την άδεια, μπορείτε να διαχειριστείτε την άδεια με τα παραπάνω βήματα.
※ Αυτή η εφαρμογή προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις της συσκευής σας.

1) Costume Wardrobe system added
2) Enhance stage expanded to 30
3) Hedgehog pet added
4) Midnight Master costumes added
5) Halloween Dungeon Event added

Λήψη AxE: Alliance vs Empire Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD AxE: Alliance vs Empire εξαπατήσετε ή AxE: Alliance vs Empire. Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat AxE: Alliance vs Empire.