Λήψη Armed Heist: Ultimate Third Person Shooting Game 1.1.17 Εξαπατήστε APK MOD

Armed Heist: Ultimate Third Person Shooting Game 1.1.17 screenshots 1
Δωρεάν Λήψη Armed Heist: Ultimate Third Person Shooting Game 1.1.17 Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Action Android παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. αναπτύχθηκε από Sozap, Armed Heist: Ultimate Third Person Shooting Game απαιτεί Android 5.0+ ή παραπάνω. Armed Heist: Ultimate Third Person Shooting Game έχει 1,000,000+ λήψη στο GooglePlay Store και έχει βαθμολογία 8.5 με αριθμό ψήφων 20298. Μπορείτε να κατεβάσετε Armed Heist: Ultimate Third Person Shooting Game 1.1.17 APK MOD με com.sozap.badmen .apk.mod. Zip όνομα αρχείου παρακάτω. Armed Heist: Ultimate Third Person Shooting Game Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο 2019-04-11.

Download APK MOD

Online Hack

Armed Heist: Ultimate Third Person Shooting Game 1.1.17 screenshots 2

Περιγραφή του Armed Heist: Ultimate Third Person Shooting Game

Armed Heist Ultimate Third Person Shooting Game 1.1.17 APK MOD

Time to get to work in Armed Heist – the action-packed third person shooter game that gets your heart pumping! Test your reflexes as you venture on your bank robbery spree. Robbing banks & armored game trucks has never been more thrilling as you avoid flying bullets in this ultimate action game.

Looking for a great bank robbery third person shooter game? Welcome to the right place, where you face off against the cops in over 70 bank shooting challenges in one of the best tps games online!

Looking for a epic shooting game of cops and robbers in TPS? Welcome to the right place, where you face off against the cops in over 70 bank shooting game challenges in one of the best tps games online! If you’re a fan of gun games and love an epic shooting game, Armed Heist awaits you!

Your mission: become a ruthless thug and bank robbing crime lord! Always be the first person shooting, or else you will end up six feet under.

Killer Game Features:
• Customizable Weapon System – build the wildest, modified guns you could ever imagine! Pistols, shotguns, snipers & assault rifles! Get your arsenal as deadly as possible for the next bank robbery!

Modify it with action-packed sights, suppressors, grips, barrels, stocks & killer skins! All of which will affect the performance of your weapon.

• 3D Crime Map – A dynamic job database crime map of low security banks and armored trucks, lets you pick and choose what heist you want to pull today!

• Dynamic Scenarios – Get ready for the thrill! In this tps online shooting game, no bank shooting challenge ever plays out the same way twice. Every single scenario will be different depending on your moves and gun skills.

• Pimp Your Character – Create your own ruthless bank robber! Want to be a killer clown? X special forces? Maybe a badass gangster? Earn skins, masks, bulletproof vests & awesome outfits. High-quality 3D graphics and immersive gameplay make this third person shooter into an action-packed shootout!

Armed Heist is one of the most intense third person shooter games online. Unlike fps games (first person shooter game), where all you see in the barrel of your gun, in tps games (third person shooter games) the camera rotates around your character in an active and dynamic way, making you feel like you are the one robbing banks and blazing bullets!

Grab your gear. You got a job to do.
– Fixed a bug that caused the audio to stop working on some devices
– Fixed a bug that caused the game to freeze if it had been paused
– Fixed a bug that caused the game to freeze during the benchmark test
– Fixed a bug that caused some of the text fields to disappear if the game had been paused

Λήψη Armed Heist: Ultimate Third Person Shooting Game 1.1.17 Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD Armed Heist: Ultimate Third Person Shooting Game εξαπατήσετε ή Armed Heist: Ultimate Third Person Shooting Game. Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat Armed Heist: Ultimate Third Person Shooting Game.