Λήψη 별이되어라! Εξαπατήστε APK MOD

별이되어라!  screenshots 1
Λήψη 별이되어라! Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Παιχνίδια ρόλων παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. αναπτύχθηκε από , 별이되어라! απαιτεί ή παραπάνω. 별이되어라! έχει λήψη στο GooglePlay Store και έχει βαθμολογία με αριθμό ψήφων 244454. Μπορείτε να κατεβάσετε 별이되어라! APK MOD με com.gamevil.psrforkakao&hl=el .apk.mod. rar όνομα αρχείου παρακάτω. 별이되어라! Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο .

Download APK MOD

Online Hack

별이되어라!  screenshots 2

Περιγραφή του 별이되어라!

APK MOD

EVERYDAY 즐기는 컨텐츠!
☞매일 바뀌는 월드보스와 10vs10 대규모 아레나
EVERYWEEK 꿀혜자 이벤트!
☞ 매주 진행되는 다양한 이벤트!
EVERYMONTH 새로운 업데이트!
☞ 매월 업데이트 되는 다양한 캐릭터!

★ ★ ★ ★ ★ 게임 특징 ★ ★ ★ ★ ★

1. 2D로 만들어진 개성넘치는 수 백 명의 최상위 퀄리티의 캐릭터
2. 화려하고 타격감 넘치는 전투
3. 매일 매주 매월 바뀌는 다양한 컨텐츠와 신선한 이벤트
4. 핸즈 오프 모드를 사용하면 게임을 꺼도 끝없는 성장 가능

별이되어라! 공식 카페
http://cafe.naver.com/dragonblaze

*스마트폰 앱 접근권한 안내

▶접근권한 별 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[필수적 접근권한]
– 단말기정보[READ_PHONE_STATE] : 로그인 이용 시 사용
(해당 권한은 로그인 및 고객 응대에 필요한 단말기 정보 확인 시 사용되며, 휴대폰 전화 걸기 기능에는 영향을 주지 않습니다.)

※ 선택적 접근권한의 허용에 동의하지 않아도, 해당 권한과 관련된 기능을 제외한 서비스의 이용은 가능합니다.
※ 안드로이드6.0미만 버전을 사용하시는 경우에는 선택적 접근권한을 개별적으로 설정하실 수 없으므로, 6.0이상으로 업그레이드 하는 것을 권장 드립니다.
※ 일부 앱의 경우 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며, 아래와 같은 방법으로 접근권한을 철회할 수 있습니다.

▶접근권한 철회방법
접근 권한 동의 후, 다음과 같이 접근권한을 재설정하거나 철회할 수 있습니다.

[운영체제6.0이상]
설정>애플리케이션 관리>해당 앱선택>권한>접근권한 동의 또는 철회 선택

[운영체제6.0미만]
운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제

* 본 게임의 일부 아이템은 구매가 필요하며, 종류에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
—-
개발자 연락처 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동 3층
02-1588-4263

사업자 등록번호:119-81-34778
통신판매업신고번호:제 2019-서울금천-0855호
통신판매업신고기관:서울특별시 금천구청
Καθημερινά Απολαύστε!
☞ Η συνεχώς μεταβαλλόμενη παγκόσμια αφεντικό και 10vs10 μεγάλης κλίμακας αρένα
EVERYWEEK Μέλι μελιού!
☞ Διάφορα γεγονότα κάθε εβδομάδα!
Η νέα ενημέρωση EVERYMONTH!
☞ Διάφοροι χαρακτήρες ενημερώνονται κάθε μήνα!

★ ★ ★ ★ ★ Χαρακτηριστικά παιχνιδιού ★ ★ ★ ★ ★

1. Εκατοντάδες χαρακτήρες υψηλής ποιότητας σε 2D
2. Μια θαυμάσια μάχη μάχης
3. Καθημερινά περιεχόμενα και φρέσκο ​​περιεχόμενο
4. Η λειτουργία hands-off σάς επιτρέπει να αναπτυχθεί ατέλειωτα ακόμη και αν απενεργοποιήσετε το παιχνίδι

Γίνε αστέρι! Επίσημη καφετέρια
http://cafe.naver.com/dragonblaze

* Πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στις εφαρμογές smartphone
 
 ▶ Ένας οδηγός πρόσβασης
 Ζητάτε πρόσβαση για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών κατά τη χρήση της εφαρμογής.

[Βασικά δικαιώματα πρόσβασης]
 – Πληροφορίες τερματικού [READ_PHONE_STATE]: Χρησιμοποιείται για σύνδεση
(Αυτό το προνόμιο χρησιμοποιείται για την επαλήθευση των πληροφοριών τερματικού που απαιτούνται για την σύνδεση και την ανταπόκριση του πελάτη. Δεν επηρεάζει τη λειτουργία τηλεφωνικής κλήσης.)

※ Ακόμα και αν δεν συμφωνείτε με την άδεια του προαιρετικού δικαιώματος πρόσβασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία εκτός από τη λειτουργία που σχετίζεται προς τα δεξιά.
※ Αν χρησιμοποιείτε έκδοση Android 6.0 ή χαμηλότερη, δεν μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστά το δικαίωμα επιλεκτικής πρόσβασης. Συνιστούμε να κάνετε αναβάθμιση σε 6.0 ή νεότερη έκδοση.
※ Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην παρέχουν ατομική συγκατάθεση και μπορείτε να ανακαλέσετε την πρόσβαση ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

▶ Τρόπος απόσυρσης του δικαιώματος πρόσβασης
Αφού παραχωρήσετε πρόσβαση, μπορείτε να επαναφέρετε ή να ακυρώσετε την πρόσβαση ως εξής:

[Λειτουργικό σύστημα 6.0 ή νεότερη]
Ρυθμίσεις> Διαχείριση εφαρμογών> Επιλογή αυτής της εφαρμογής> Δικαιώματα> Επιλέξτε αν θα παραχωρηθεί ή θα ανακληθεί η πρόσβαση

[Στο λειτουργικό σύστημα 6.0]
Αναβαθμίστε το λειτουργικό σας σύστημα για να ανακαλέσετε πρόσβαση ή να καταργήσετε εφαρμογές

* Ορισμένα στοιχεία σε αυτό το παιχνίδι απαιτούν αγορά και ενδέχεται να συνεπάγονται πρόσθετο κόστος, ανάλογα με τον τύπο.

Λήψη 별이되어라! Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD 별이되어라! εξαπατήσετε ή 별이되어라!. Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat 별이되어라!.