Δωρεάν Λήψη Ragnarok M: Eternal Love EU Εξαπατήστε APK MOD

Ragnarok M: Eternal Love EU  screenshots 1
Δωρεάν Λήψη Ragnarok M: Eternal Love EU Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Παιχνίδια ρόλων Android παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. δημοσιευμένο από , Ragnarok M: Eternal Love EU απαιτεί ή παραπάνω. Ragnarok M: Eternal Love EU έχει λήψη στο GooglePlay Store και έχει βαθμολογία με αριθμό ψήφων 11566. Μπορείτε να κατεβάσετε Ragnarok M: Eternal Love EU APK MOD με com.gravity.romEUg&hl=el .apk.mod. Zip όνομα αρχείου παρακάτω. Ragnarok M: Eternal Love EU Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο .

Download APK MOD

Online Hack

Ragnarok M: Eternal Love EU  screenshots 2

Περιγραφή του Ragnarok M: Eternal Love EU

Ragnarok M Eternal Love EU APK MOD

Ragnarok M: Eternal Love brings Rune Midgard to life, reinterpreting the art style that has been beloved by players for over 15 years. Classic gameplay features return with a modern touch!

Hold hands, discover the world of Rune Midgard, and experience all the adventures that await in Ragnarok M: Eternal Love!

-Modern Look/Classic Art Style
New and full 3D art that enhances the classic art style. Beautiful designs for the cities of Prontera, Geffen, Payon, and so many more! Amazing characters, mounts, pets, and gear! New weather system to help immerse you into the game experience even further!

-Open World Adventure
Learn the epic stories within Rune Midgard through a non-linear narrative! Go anywhere, avoid level limitations, and set out to explore the world. Each NPC hold a unique story!

-Hold Hands and Discover Rune Midgard
Detailed and engaging game design: camera controls, holding hands, listen to music. Every design choice is made to improve the player’s gaming experience.

-Join a team! Beat the MVPs!
Choose between 5 different main classes and start your journey! Join a team to defeat powerful MVP monsters and get awesome equipment and MVP cards!

【App Permission】
• READ_EXTERNAL_STORAGE

The permission needed for reading photos, media and files on your device

The permission needed for installing the game in your device

* This application will not access your personal photo or files

• WRITE_EXTERNAL_STORAGE

The permission needed for writing game application resource

The permission needed for installing the game in your device

* This application will not access your personal photo or files
Ragnarok M: Η αιώνια αγάπη φέρνει τη Rune Midgard στη ζωή, ερμηνεύοντας το ύφος της τέχνης που έχει αγαπηθεί από τους παίκτες για πάνω από 15 χρόνια. Τα κλασικά χαρακτηριστικά παιχνιδιού επιστρέφουν με ένα μοντέρνο άγγιγμα!

Κρατήστε τα χέρια, ανακαλύψτε τον κόσμο του Rune Midgard και δοκιμάστε όλες τις περιπέτειες που περιμένουν στο Ragnarok M: Eternal Love!

-Το μοντέρνο εμφάνιση / το κλασικό στυλ τέχνης
Νέα και πλήρη 3D τέχνη που ενισχύει το κλασικό στυλ τέχνης. Όμορφα σχέδια για τις πόλεις Prontera, Geffen, Payon και πολλά άλλα! Καταπληκτικοί χαρακτήρες, mounts, κατοικίδια ζώα και εργαλεία! Νέο καιρικές συνθήκες που θα σας βοηθήσουν να βυθίσετε ακόμα περισσότερο την εμπειρία του παιχνιδιού!
 
-Αναχώρηση παγκόσμια περιπέτεια
Μάθετε τις επικές ιστορίες μέσα στο Rune Midgard μέσω μιας μη γραμμικής αφήγησης! Πηγαίνετε οπουδήποτε, αποφύγετε τους περιορισμούς στάθμης και ξεκινήστε να εξερευνήσετε τον κόσμο. Κάθε NPC κατέχει μια μοναδική ιστορία!
 
-Χέλια χεριών και ανακαλύψτε Rune Midgard
Λεπτομερής και ελκυστικός σχεδιασμός παιχνιδιών: χειριστήρια κάμερας, κρατώντας τα χέρια, ακούγοντας μουσική. Κάθε επιλογή σχεδιασμού γίνεται για να βελτιώσει την εμπειρία παιχνιδιού του παίκτη.
 
-Σύνδεση ομάδας! Κατακτήστε τα MVP!
Επιλέξτε ανάμεσα σε 5 διαφορετικές κύριες κατηγορίες και ξεκινήστε το ταξίδι σας! Συμμετάσχετε σε μια ομάδα για να νικήσετε δυνατά MVP τέρατα και να πάρετε φοβερό εξοπλισμό και κάρτες MVP!

【Άδεια εφαρμογής】
• READ_EXTERNAL_STORAGE

Η άδεια που απαιτείται για την ανάγνωση φωτογραφιών, μέσων και αρχείων στη συσκευή σας

Η άδεια που απαιτείται για την εγκατάσταση του παιχνιδιού στη συσκευή σας

* Αυτή η εφαρμογή δεν θα έχει πρόσβαση στην προσωπική σας φωτογραφία ή αρχεία

• WRITE_EXTERNAL_STORAGE

Η άδεια που απαιτείται για τη σύνταξη του πόρου εφαρμογής παιχνιδιών

Η άδεια που απαιτείται για την εγκατάσταση του παιχνιδιού στη συσκευή σας

* Αυτή η εφαρμογή δεν θα έχει πρόσβαση στην προσωπική σας φωτογραφία ή αρχεία
1. Fixed several bugs
2. Optimized the game localization

Δωρεάν Λήψη Ragnarok M: Eternal Love EU Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD Ragnarok M: Eternal Love EU εξαπατήσετε ή Ragnarok M: Eternal Love EU. Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat Ragnarok M: Eternal Love EU.