Δωρεάν Λήψη Pro Pool 2019 Εξαπατήστε APK MOD

Pro Pool 2019  screenshots 1
Λήψη Pro Pool 2019 Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Αθλήματα Android παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. δημοσιευμένο από , Pro Pool 2019 απαιτεί ή παραπάνω. Pro Pool 2019 έχει λήψη στο GooglePlay Store και έχει βαθμολογία με αριθμό ψήφων 142145. Μπορείτε να κατεβάσετε Pro Pool 2019 APK MOD με com.iwaredesigns.propool2012&hl=el .apk.mod. Zip όνομα αρχείου παρακάτω. Pro Pool 2019 Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο .

Download APK MOD

Online Hack

Pro Pool 2019  screenshots 2

Περιγραφή του Pro Pool 2019

Pro Pool 2019 APK MOD

Following the worldwide success of its sports games iWare Designs brings you Pro Pool 2019, probably one of the most realistic and playable pool games available on mobile devices. Boasting fully textured game environments and full 3D rigid body physics this game is the complete package for both casual and serious gamers.

The simple click and play interface allows you to pick up and play the game quickly, or alternatively for the more serious players the game includes cue ball control allowing you to perform more advanced shots including back spin, top spin, left spin (Left english), right spin (Right english) and ball swerve.

So whether you want a simple easy and fun snooker game or a full on simulation this game is for you.

Download Pro Pool 2019 now and try it for free, you will not be disappointed.

System Requirements:

∙ Requires Android 4.4 and above.
∙ Requires OpenGL ES version 2 or higher.
∙ Auto configures to all screen resolutions and densities.

Game Features:

∙ Localized to English, French, German, Spanish, Italian, Canadian French and Mexican Spanish.
∙ Full High Def 3D textured environments.
∙ Full 3D physics at 60 FPS.
∙ Free online multiplayer games
∙ Free local network multiplayer games
∙ Practice: Fine tune your game by playing on your own with no rules.
∙ Quick Play: Play a custom match against another friend, family member or computer opponent.
∙ League: Participate in a league event over 7 rounds where the highest points total wins.
∙ Tournament: Test your nerves in a 4 round knockout tournament event.
∙ Configure up to 3 player profiles to keep track of all your statistics.
∙ Each profile contains comprehensive statistics and progression history.
∙ Select your handicap level with 5 levels of aiming and ball guide mark-ups.
∙ Select your preferred post shot camera through your player’s profile.
∙ Progress through the ranks from Rookie to Legend. Beware you can go down the ranks as well as up.
∙ Play against 25 different computer opponents spread over 5 difficulty levels.
∙ Fully customizable tables, choose from over 100 combinations of table finish effects and baize colors.
∙ Play pool on regulation 7ft, 8ft and 9ft rectangular tables.
∙ Test your skills on the non-regulation Casket, Clover, Hexagonal, L-Shaped and Square tables.
∙ Play US 8 Ball, US 9 Ball, US 10 Ball and Black Ball based on WPA rules.
∙ Play World Eight Ball Pool based on WEPF rules.
∙ Fully featured ball control system allowing back spin, top spin, left spin (Left english), right spin (Right english) and swerve shots.
∙ Choose from various camera views including 3D, Top Cushion and Overhead views.
∙ 20+ game achievements to collect locally.
∙ In game tips and help.
Μετά την παγκόσμια επιτυχία των αθλητικών παιχνιδιών του, το iWare Designs σας φέρνει στο Pro Pool 2019, ίσως ένα από τα πιο ρεαλιστικά και παιχνιδιάρικα παιχνίδια μπιλιάρδου που διατίθενται σε κινητές συσκευές. Διαθέτοντας πλήρως διαμορφωμένα περιβάλλοντα παιχνιδιών και πλήρη 3D άκαμπτη φυσική του σώματος, αυτό το παιχνίδι είναι το πλήρες πακέτο τόσο για τους casual όσο και για τους σοβαρούς παίκτες.

Η απλή διεπαφή κλικ και παιχνιδιού σας επιτρέπει να παίρνετε και να παίζετε γρήγορα το παιχνίδι ή εναλλακτικά για τους πιο σοβαρές παίκτες το παιχνίδι περιλαμβάνει έλεγχο μπαστούνι μπάλα σας επιτρέποντας να εκτελέσετε πιο προηγμένες λήψεις, συμπεριλαμβανομένων πίσω στροφή, κορυφαία στροφή, αριστερή στροφή (αριστερά αγγλικά) , δεξιά στροφή (Δεξιά αγγλικά) και στροφή μπάλα.

Έτσι αν θέλετε ένα απλό και εύκολο παιχνίδι σνούκερ ή ένα πλήρες σε προσομοίωση αυτό το παιχνίδι είναι για σας.

Κατεβάστε το Pro Pool 2019 τώρα και δοκιμάστε το δωρεάν, δεν θα απογοητευτείτε.

Απαιτήσεις συστήματος:

∙ Απαιτεί το Android 4.4 και παραπάνω.
∙ Απαιτεί OpenGL ES έκδοση 2 ή υψηλότερη.
∙ Αυτόματα ρυθμίζει σε όλες τις αναλύσεις οθόνης και τις πυκνότητες.

Χαρακτηριστικά παιχνιδιού

∙ Τοποθετείται στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Καναδικά Γαλλικά και Μεξικάνικα Ισπανικά.
∙ περιβάλλοντα υψηλής υφής Full High Def 3D.
∙ Πλήρης φυσική 3D σε 60 FPS.
∙ Δωρεάν online παιχνίδια για πολλούς παίκτες
∙ Δωρεάν παιχνίδια για πολλούς παίκτες τοπικού δικτύου
∙ Πρακτική: Ρυθμίστε καλά το παιχνίδι παίζοντας μόνοι σας χωρίς κανόνες.
∙ Γρήγορη Αναπαραγωγή: Αναπαραγωγή προσαρμοσμένου αγώνα με άλλο φίλο, μέλος της οικογένειας ή αντίπαλο υπολογιστή.
∙ Λιγκ: Συμμετέχετε σε ένα γεγονός πρωταθλήματος σε 7 γύρους όπου κερδίζουν τα υψηλότερα σημεία.
∙ Τουρνουά: Δοκιμάστε τα νεύρα σας σε μια εκδήλωση τουρνουά με 4 γύρους.
∙ Διαμορφώστε έως 3 προφίλ παικτών για να παρακολουθείτε όλα τα στατιστικά στοιχεία.
∙ Κάθε προφίλ περιέχει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία και ιστορικό εξέλιξης.
∙ Επιλέξτε το επίπεδο του μειονεκτήματος σας με 5 επίπεδα προσανατολισμού και προσανατολισμού οδηγού σφαιρών.
• Επιλέξτε την προτιμώμενη φωτογραφική μηχανή μετά την λήψη μέσω του προφίλ της συσκευής αναπαραγωγής.
∙ Πρόοδος μέσω των τάξεων από Rookie σε Legend. Προσοχή μπορείτε να κατεβείτε στις τάξεις καθώς και επάνω.
∙ Παίξτε εναντίον 25 διαφορετικών αντιπάλων υπολογιστών σε 5 επίπεδα δυσκολίας.
∙ Πλήρως προσαρμόσιμα τραπέζια, επιλέξτε από πάνω από 100 συνδυασμούς επιτραπέζιων εφέ και χρώματα.
∙ Παίξτε πισίνα σε ορθογώνια τραπέζια 7ft, 8ft και 9ft.
∙ Δοκιμάστε τις δεξιότητές σας στα μη-κανονιστικά πλαίσια καλαθιού, τριφυλλιού, hexagonal, L και πλατείας.
∙ Παίξτε το US 8 Ball, το US 9 Ball, το US 10 Ball and Black Ball με βάση τους κανόνες WPA.
∙ Παίξτε το World 8 Pool Pool με βάση τους κανόνες του WEPF.
∙ Πλήρως εξοπλισμένο σύστημα ελέγχου σφαιρών που επιτρέπει την περιστροφή πίσω, την κορυφαία περιστροφή, την αριστερή στροφή (αριστερά αγγλικά), τη δεξιά στροφή (δεξί αγγλικά) και τις στροφές.
• Επιλέξτε από διάφορες προβολές κάμερας, συμπεριλαμβανομένων των προβολών 3D, Top Cushion και Overhead.
∙ 20+ επιτεύγματα παιχνιδιών για τοπική συλλογή.
∙ Συμβουλές παιχνιδιού και βοήθεια.
∙ Optimised for 60 Hz (With option for legacy 30 Hz).
∙ Compatibility support for Android 9 Pie.
∙ Compatibility support for notched screens through Android 9 Pie.
∙ Addition of new UK Pool Ball set.
∙ Addition of new US Pool Ball set.
∙ Addition of training Cue ball.
∙ Addition of Chinese 8-Ball Table.
∙ Reduced pocket bounce.
∙ Added free play reward system for Tournaments and Leagues.
∙ Game play enhancements.
∙ Bug fixes.

Δωρεάν Λήψη Pro Pool 2019 Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD Pro Pool 2019 εξαπατήσετε ή Pro Pool 2019. Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat Pro Pool 2019.