Δωρεάν Λήψη Hex Commander: Fantasy Heroes 4.4.1 Εξαπατήστε APK MOD

Hex Commander: Fantasy Heroes 4.4.1 screenshots 1
Λήψη Hex Commander: Fantasy Heroes 4.4.1 Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Strategy παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. αναπτύχθηκε από Home Net Games, Hex Commander: Fantasy Heroes απαιτεί Android 4.0.3+ ή παραπάνω. Hex Commander: Fantasy Heroes έχει 1,000,000+ λήψη στο Play Store και έχει βαθμολογία 8.7 με αριθμό ψήφων 13693. Μπορείτε να κατεβάσετε Hex Commander: Fantasy Heroes 4.4.1 APK MOD με com.HomeNetGames.HexHeroes .apk.mod. rar όνομα αρχείου παρακάτω. Hex Commander: Fantasy Heroes Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο 2019-03-25.

Download APK MOD

Online Hack

Hex Commander: Fantasy Heroes 4.4.1 screenshots 2

Περιγραφή του Hex Commander: Fantasy Heroes

Hex Commander Fantasy Heroes 4.4.1 APK MOD

Hex Commander: Fantasy Heroes is a turn-based strategy game that will put you right in the middle of war between Humans, Orcs, Goblins, Elves, Dwarves and the undead.
Build a mighty army and lead your troops into victory using the unique skills of your heroes and units. Make use of terrain covers and buildings to boost your statistics and outwit your enemies in single-player, skirmish and multiplayer PvP modes.
Take part in four exciting campaigns, control heroes with unique combat abilities, protect your people and encounter powerful enemies. Command units such as; Infantry, Cavalry, Mages, powerful siege machines, Elven archers, Dwarven riflemen, and many, many more.
In the Human campaign you assume the role of Percival Kent, an experienced paladin who has been sent by the Emperor to investigate reports of Goblin activity in a Human settlement. The kingdom is at the brink of war… Who wants it to break out? What kind of alliance will you have to forge to face the inevitable invasion of the green-skinned foes?
The Elven campaign introduces Arcaena, leader of the Elven archers. While you are trying to find Sylvius – a wise druid who can tame the forces of nature, you’ll face a powerful goblin mage and his allies.
In the Orcs and Goblins campaign you can even control a mighty dragon and his sneaky goblin friend Vulpis who can trick his enemies and perform a deadly strikes. While trying to find the source of unnatural floods that forced your people to find a new home, you’ll meet a third playable hero – a powerful Orc warrior.
The final chapter takes you to the Dwarven kingdom, where you have to face new enemies that you haven’t encountered before. With three new playable heroes and their unique abilities, you’ll jump into the middle of epic battles to stop the evil forces from spreading across the world.
To gain a tactical advantage you must resort to magic, which goes way beyond deploying specialized mage units. Your heroes are trained to use scrolls, which can turn the tide of battle in the blink of an eye. Summon the undead or powerful golems, lead your opponents into a rain of fire or a toxic cloud, and awaken their rage.
In each of the campaigns you have a castle at your disposal. You can expand it according to your preferred fighting style. Upgrade your heroes and your favorite units, and improve teleports to gain an edge on the battlefield.
In addition to single-player mode, you can test your skills in the challenging PvP multiplayer, which features classic Battle or Capture the Flag and an exciting Royale Mode.

ACCESSIBLE AND COMPLEX STRATEGY GAME
● A turn-based strategy game with simple and clear rules and a tactical depth, thanks to which you can adjust the gameplay style to your individual preferences.
● Complete four captivating single-player campaigns with unique heroes, units, and enemies.
● Use the special skills of your heroes and units to gain an edge on the battlefield.
● Expand your castle, upgrade your army and recruit specialized units.
● Each of the available races have well-balanced units and features, ensuring a unique strategy and making the battles more exciting and varied.
● PvP multiplayer with three modes – Battle, Capture the Flag and Royale.
● A single-player skirmish mode featuring the heroes of each campaign.
Version 4.4.1 changelog:
– Fixed banners on Android 8.0 and newer.
Version 4.4 changelog:
– Complete Dwarven campaign (30 missions).
– New premium unit: “Tesla” cannon.
– “Heroes Royale” – new multiplayer mode.
– New flag symbols.
– Bug fixes.

Δωρεάν Λήψη Hex Commander: Fantasy Heroes 4.4.1 Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD Hex Commander: Fantasy Heroes εξαπατήσετε ή Hex Commander: Fantasy Heroes. Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat Hex Commander: Fantasy Heroes.