Δωρεάν Λήψη Europe Empire 2027 EE_1.6.8 Εξαπατήστε APK MOD

Europe Empire 2027 EE_1.6.8 screenshots 1
Δωρεάν Λήψη Europe Empire 2027 EE_1.6.8 Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Strategy Android παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. αναπτύχθηκε από iGindis Games, Europe Empire 2027 απαιτεί Android 4.1+ ή παραπάνω. Europe Empire 2027 έχει 1,000,000+ λήψη στο GooglePlay Store και έχει βαθμολογία 8.3 με αριθμό ψήφων 30948. Μπορείτε να κατεβάσετε Europe Empire 2027 EE_1.6.8 APK MOD με com.igindis.europeempire2027 .apk.mod. Zip όνομα αρχείου παρακάτω. Europe Empire 2027 Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο 2019-04-08.

Download APK MOD

Online Hack

Europe Empire 2027 EE_1.6.8 screenshots 2

Περιγραφή του Europe Empire 2027

Europe Empire 2027 EE_1.6.8 APK MOD

The year is 2027 and the world is in chaos.
The United States’ newly-elected president decides to focus on home affairs after promising in his campaign that American soldiers won’t be sent to foreign wars anymore.
The United States starts pulling back its forces from around the world.

World markets collapse after a major wars start in the Middle East and South China Sea with concerns of supremacy and unequal sharing of resources.
Europe is left alone to deal with huge floods of refugees and the threat of a big invasion from the east.
The trouble continues for Europe when nationalism raises its ugly head in Austria, Turkey and Russia. NATO is no longer relevant.
Conflict spreads worldwide and a few generals in Europe begin coups to seize power.

As the leader of the rebels you were chosen to be the head of your country! Based on real data, the game is designed to think of thousand of possible scenarios. Use diplomacy or declare a war. Its all up to you!

In the game, you select the country you wish to lead and start to play.

The game contains:
Weapons Suppliers from around the world, a Spy Center, a War Room, Diplomats, an Economy, Technology, World News Distribution (Economy, Relations, Spy and War) and very advanced Artificial Intelligence.

Weapons in the game:
Mercenaries, Armored Personnel Carriers (APCs), Tanks, Artillery, Anti-Air Missiles, Helicopters, Fighter Jets, Ships, Submarines, Fighting Robots, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), Aircraft Carriers and Ballistic missiles.

Playable Countries:
Albania, Armenia, Austria ,Azerbaijan ,Belarus ,Belgium ,Bosnia and Herzegovina ,Bulgaria ,Croatia ,Cyprus ,Czech Republic ,Denmark ,Estonia ,Finland ,France ,Georgia ,Germany ,Greece ,Hungary ,Iceland ,Ireland ,Italy ,Kosovo ,Latvia ,Lithuania ,Luxembourg ,Macedonia ,Malta ,Moldova ,Montenegro ,Netherlands ,Norway ,Poland ,Portugal ,Romania ,Russia ,Serbia ,Slovakia ,Slovenia ,Spain ,Sweden ,Switzerland ,Turkey ,Ukraine ,United Kingdom
Your country vs 44 other AI countries –

Important to know
In the game we show the data as is today and we took all data from the internet.
The game is like scenario from our time but show the year 2027.

Multiplayer options
The game support single player and multiplayer modes.
Can play up to 7 Human players + 21 Artificial Intelligence (AI) players in each world. (Max 28 countries)
As player can create and play in multiple worlds at the same time. (Select and play)
Create your world and define: Alliances, map theme selection, turn time frame, resources etc…

Follow us on twitter: http://twitter.com/iGindis
Find us on Facebook: http://www.facebook.com/IGindis-Games-Community-1537213786605789/
Join our Instagram: https://www.instagram.com/igindisgames/
See our videos at: https://www.youtube.com/channel/UC2_-8Psq33Hw1y14hhWog2Q

iGindis its your way to make new friends around the world with no language barrier.
Using our in-game automated translated messages will help everyone to communicate and understand each other.
* Fixed Azerbaijani language.
* Updated the Hungarian army.
* Fixed many issues in multiplayer mode. (Please read in our social media)
* Fixed bugs and continue to improved the Artificial intelligence.

Translators
If you can help us to translate the game to other languages please contact us.

We started to work on world map & united nations and improve UI.
Your support important to us to continue developing.
Thank you,
iGindis Team

Δωρεάν Λήψη Europe Empire 2027 EE_1.6.8 Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD Europe Empire 2027 εξαπατήσετε ή Europe Empire 2027. Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat Europe Empire 2027.