Δωρεάν Λήψη Dungeon & Heroes: 3D RPG 1.5.100 Εξαπατήστε APK MOD

Dungeon & Heroes: 3D RPG 1.5.100 screenshots 1
Λήψη Dungeon & Heroes: 3D RPG 1.5.100 Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Adventure Android παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. δημοσιευμένο από DroidHen, Dungeon & Heroes: 3D RPG απαιτεί Android 4.1+ ή παραπάνω. Dungeon & Heroes: 3D RPG έχει 1,000,000+ λήψη στο GooglePlay Store και έχει βαθμολογία 7.8 με αριθμό ψήφων 57525. Μπορείτε να κατεβάσετε Dungeon & Heroes: 3D RPG 1.5.100 APK MOD με com.droidhen.dungeon .apk.mod. Zip όνομα αρχείου παρακάτω. Dungeon & Heroes: 3D RPG Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο 2019-04-18.

Download APK MOD

Online Hack

Dungeon & Heroes: 3D RPG 1.5.100 screenshots 2

Περιγραφή του Dungeon & Heroes: 3D RPG

Dungeon Heroes 3D RPG 1.5.100 APK MOD

Explore, build and conquer in Dungeon & Heroes!
This brand-new mobile role-playing game is a 3D exploration game with exquisite maps and massive hero summoners. Ally with players around the world for endless exploration, guild battles and arena glory in your own epic story. Begin your adventure now, epic heroes are waiting for you!

Who will be the strongest summoner?

Dungeon & Heroes Features:

[Eye-catching 3D Graphics – 3D scenery guaranteed!]
Enjoy realistic scenery of your castle along with legendary heroes and monsters. Roam around exquisite maps with a variety of terrain. Clash with your enemies and take down countless bosses!

[Build & Explore – Build your own castle!]
Discover the open world, challenge and conquer giant monsters to collect rich resources for fortifying your kingdom!
Plenty of terrains, stages and dungeons are waiting to be explored! Enjoy an exciting exploration adventure!

[Summon & Upgrade – Summon your epic heroes!]
Assemble massive powerful heroes and monsters for your collection! Summon your favorite heroes and train them with strategy, upgrade their levels, awaken special skills and dress them with ultimate equipments for evolutionary strength and brand-new appearances.
Compose your troop formation wisely for a perfect battle setting and fight to the top!

[Tons of Gameplays – Endless fun and never bored]
Clear the dungeons for hero fragments, beat through the Infinity Tower for rare resources, challenge Flame Dragon for extra rewards, gather your allies worldwide for Guild War glory, and participate in Arena battles for the 1st ranking!

[Make Allies Worldwide – Fight together!]
Fight and chat with allies from all over the world, create or join a Guild to play with your friends, grow up with guild and fight for your glory in Guild War.

[Real-time Battles – Role substitution]
Kill monsters in amazing 3D scenes with a first-person perspective. Make a good choice for your front & rear row and show your power in endless real-time battles with spectacular special effects.

Be a true RPG summoner in Dungeon & Heroes! Are you ready for the RPG dungeon adventure?

PLEASE NOTE
Network connection is required.
Dungeon & Heroes is free to download and play, some in-app items can also be purchased for real money. In-app purchases can be disabled through your device’s settings. By downloading this app, you agree to our privacy policy and terms of use. http://www.droidhen.com/Policy.html

Follow us on Facebook for updates and reward events and more!
https://www.facebook.com/Dungeons.Heroes/

If you have any problems, just contact our support: dungeon_support@droidhen.com
Bug fixes & optimizations.

Δωρεάν Λήψη Dungeon & Heroes: 3D RPG 1.5.100 Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD Dungeon & Heroes: 3D RPG εξαπατήσετε ή Dungeon & Heroes: 3D RPG. Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat Dungeon & Heroes: 3D RPG.